Aktuelt


Send brev og faktura fra din bedrift til Digipost

Det er mange fordeler for private og offentlige bedrifter med å ta i bruk digitale kanaler i sin kommunikasjon. Dere sparer både miljø og kostander ved å velge utsendelser til Digipost sin postkasse, samt at dere får en sikker kommunikasjonskanal mot deres kunder!


Det er enkelt å komme i gang

Swipe er en virtuell printer fra TietoEVRY, som sender dine dokumenter til både digitale og print kanaler. Du installerer Swipe på din PC og etter noen tastetrykk er dine dokumenter på trygt på vei til mottakere.


Swipe når mottakere i alle kanaler

Dine kunder som har Digipost-konto vil motta dokumentet i sin digitale postkasse. De som ikke har opprettet Digipost-konto nåes via fysisk post. Alt er sømløst, og dokumentet blir automatisk levert der mottaker ønsker å motta posten sin. Du sender, Swipe leverer!


Sikkerheten er ivaretatt

Swipe er anbefalt for bedrift-utsendelser av Digipost!
Når din bedrift sender brev eller faktura til Digipost, er alle sikkerhetsfordelene til Digipost inkludert. Mottakeren er sikker på at dokumentet kommer fra rett avsender. Din bedrift kan være sikker på at dokumentet blir levert til rett mottaker i riktig digital postkasse og lagret kryptert i mottakers digitale arkiv.

Swipe er aktuell for mange bruksområder

• Virksomheter som håndterer forsendelser manuelt
• Virksomheter som benytter frankeringsmaskiner
• Virksomheter som bruker fagsystemer som ikke støtter digitale forsendelser
• Virksomheter som opplever at integrasjonskostnadene i sine fagsystemer koster for mye i forhold til det volumet de har
• Kommuner som ønsker å ta i bruk digitale postkasser (som for eksempel innkallinger eller faktura), og som trenger et alternativ til KS SvarUt (som ikke støtter andre meldingstyper enn ordinære brev).
• Helseforetak som står i kø for å bli integrert mot helsenorge, og som på kort sikt ønsker å spare driftsmidler.

Hvordan sende brev til Digipost via Swipe

• Last ned Swipe på PC-en din
• Legg til brev/faktura som skal sendes ut
• Velg Digipost som kanal - «Swipe» av gårde med et tastetrykk